London Gates – angļu valodas izglītības centrs bērniem

Bērniem no 3 līdz 15 gadiem:
Papildu izglītība angļu valodā – ne tikai angļu valodas nodarbības, bet arī mācības angļu valodā.

Bērniem no 7 līdz 10 gadiem:
Bilingvālā pamatskola – stipra akadēmiskā sagatavotība mājīgā, izglītojošā vidē ar personīgu pieeju.

Bērniem no 15 līdz 17 gadiem:
Ievads Lielbritānijas izglītības formātā – starptautiskā A-levels sertifikāta iegūšana un pieteikšanās ārvalstu universitātēm.

MĀCĪTIES LONDON GATES

Mēs ticam, ka bērnu var izaudzināt, lai tas gūtu panākumus un būtu laimīgs vienlaikus

Ko pie mums nozīmē ‘’gūt panākumus”?

Panākumiem bagāts ir tas, kurš var brīvi izvēlēties savu dzīves ceļu. Mūsu absolventi dodas uz labākajām starptautiskajām universitātēm un strādā dažādās pasaules valstīs.

Kā mēs varam palīdzēt bērnam gūt panākumus?
  • Mēs sniedzam iespēju dzīvot, mācīties un strādāt jebkur pasaulē.
  • Mēs palīdzam apgūt angļu valodu kā instrumentu brīvai saziņai un zināšanu apguvei.
  • Mēs attīstāmies visaptveroši gan zinātnē un radošajās sfērās, gan valodā, akadēmiskajās un sociālajās prasmēs.
Kā mēs varam palīdzēt bērnam kļūt laimīgam?
  • Mēs atbalstām katra bērna dabisko zinātkāri un aizraušanos ar mācīšanos.
  • Mēs izveidojam ērtu psiholoģisko vidi un apstākļus katra bērna individuālajai attīstībai.
  • Mēs veidojam uzticamas un cieņpilnas attiecības starp studentiem un pasniedzējiem.
Ko mums nozīmē "būt laimīgam"?

Cilvēks ir laimīgs tur, kur viņš jūtas labi, un mūsu studentiem bažbrīd ir grūti pamest London Gates, kas pārtapis par drošu un aizraujošu vietu, kurā uzturēties.

Kas raksturo London Gates mācību stilu?

Mēs mācām iedziļināties valodā un kultūrā

Valoda nav mērķis, bet gan instruments. Mums ir nepieciešama valoda, lai sazinātos ar citiem cilvēkiem, iegūtu zināšanas un izzinātu pasauli. Mūsu mācību centros izveidojam augstas kvalitātes angliski runājošu vidi, kas bērnam ir intelektuāli un sociāli pievilcīga. Tādu, kurā valodas apguve ir vienkārša un patīkama.

Mēs veidojam vidi, kurā bērns vēlas atgriezties

Mūsu studenti ar prieku pavada laiku London Gates telpās. Mājasdarbi tiek uzdoti tādi, kas nenogurdina, bet uztur interesi starp nodarbību dienām. Vecāki bieži vien pamana, ka bērns var runāt ne tikai par ikdienas tēmām, bet arī piedalīties diskusijās par visdažādākajām tēmām – Lielbritānijas politisko struktūru vai pat atoma uzbūvi.

Mēs attīstām spējas

Katrā cilvēkā ir potenciāls un viņam ir praktiski neierobežotas iespējas. Izvēlēties pieeju katram bērnam un ļaut viņam sevi pierādīt ir viens no mūsu vissvarīgākajiem uzdevumiem, pie kura strādājam.

Mēs izmantojam jaunākās metodes

Pie mums ne tikai mācām valodu, bet mācāmies tajā dažādus mācību priekšmetus: daudz interesantāk ir runāt par Saules sistēmas struktūru angļu valodā un tādejādi lēnām iemācīties jaunus vārdus, nekā mehāniski iegaumēt vārdu krājumu un gramatiku. Mūsu metodēs svarīgas lomas ieņem arī interaktīva mācīšanās, uzticama izglītības vide un pasniedzēju atbalsts.

Mēs aicinām zinātniekus, režisorus, aktierus un māksliniekus, lai tie pasniegtu nodarbības

Mūsu pasniedzēji ir dažādu jomu profesionāļi. Katrs no viņiem ir speciāli apmācīti, brīvi pārvalda angļu valodu, un it visi ir dzīvojuši vai studējuši ārzemēs ar lielu kulturālo pieredzi.

Mēs sagatavojam uzņemšanai pasaules labākajās skolās un universitātēs

London Gates desmit gadus veiksmīgi māca Lielbritānijas skolu programmu angļu valodā. Mēs palīdzam sagatavoties eksāmeniem, lai iegūtu starptautisko A-levels sertifikātu, kuru saņem studenti Lielbritānijas skolās, kā arī palīdzam ar karjeras un universitāšu izvēli.

Programmas

No 2 līdz 6 gadiem — Junior

Droša un ērta bilingvāla vide: apmācība angļu valodā bērniem vecumā no 2 līdz 6 gadiem

No 7 līdz 12 gadiem — Kids

Mācāmies domāt un sazināties angliski

No 13 līdz 15 gadiem — Prep Course

Produktīva un motivējoša vide pusaudžiem

No 15 līdz 17 gadiem — A-levels

Britu vidusskolas atestāts paralēli mācībām skolā

Komanda

Pasniedzēji

Pasniedzēji

Papildu informācija

Notikumi

Mācīties London Gates

London Gates Education Group

London Gates ir vienīgais papildizglītības centrs Rīgā, kuru ir akreditējusi Lielbritānijas eksaminācijas komisija EDEXCEL (Centra Nr. 97104). Mums ir tiesības sagatavot audzēkņus un pieņemt eksāmenus Lielbritānijas atestāta (A-levels) ieguvei, kas ir nepieciešams, lai iekļūtu labākajās pasaules augstskolās. London Gates sniedz iespēju, nešķiroties no ģimenes un ierastās vides, paralēli mācībām vispārizglītojošajā skolā, saņemt Lielbritānijas atestātu, iegūt multikulturālu pieredzi un iemācīties brīvi komunicēt angļu valodā. Pirmais centrs tika atvērts 2010. gadā Maskavā. Šobrīd tajā mācās vairāk kā 400 audzēkņu, absolventi studē labākajās Lielbritānijas universitātēs un koledžās – UCL, Imperial, King’s College, Durham, Surrey, Exeter, Manchester. Mūsu absolventi sastopami arī ASV, Vācijas, Nīderlandes un Beļģijas augstskolās.

Mēs atrodamies Rīgas klusajā centrā. Katras telpas dizains ir veidots līdzīgi kādai no Lielbritānijas universitātēm. Telpas ir aprīkotas ar visām nepieciešamajām tehnoloģijām. Nodarbības notiek pie apaļa galda, jo augstu vērtējam pasniedzēju un audzēkņu savstarpēju draudzību, sapratni, uzticību un vienlīdzības atmosfēru. Īpaša uzmanība tiek veltīta, lai audzēkņi savas akadēmiskās, radošās un uz personības attīstību vērstās īpašības pilnveidotu komfortablā vidē.