Par mums

London Gates Education Group

London Gates ir vienīgais papildizglītības centrs Rīgā, kuru ir akreditējusi Lielbritānijas eksaminācijas komisija EDEXCEL (Centra Nr. 97104). Mums ir tiesības sagatavot audzēkņus un pieņemt eksāmenus Lielbritānijas atestāta (A-levels) ieguvei, kas ir nepieciešams, lai iekļūtu labākajās pasaules augstskolās. London Gates sniedz iespēju, nešķiroties no ģimenes un ierastās vides, paralēli mācībām vispārizglītojošajā skolā, saņemt Lielbritānijas atestātu, iegūt multikulturālu pieredzi un iemācīties brīvi komunicēt angļu valodā.

Pateicoties radītajai starptautisku speciālistu komandai, kas ietver pasniedzējus, lingvistus, psihologus, viņa veiksmīgi realizē pašas veidotu mācību metodiku projektos Londonā, Parīzē, Rīgā, Milānā, Telavivā, Maskavā un Sanktpēterburgā.

London Gates dibinātāja un ideoloģe ir Jūlija Desjatņikova, kas jau vairāk kā 20 gadus izveido izglītības centrus dažādās pasaules vietās.

lgeg-yd

cilvēki

Первый центр был открыт в 2010 году в Москве. Сейчас в нем более 400 учеников, выпускники учатся в лучших университетах и колледжах Великобритании – UCL, Imperial, King’s College, Durham, Surray, Exeter, Manchester, а также в вузах США, Германии, Голландии и Бельгии.

В London Gates принимают детей с двух лет. Дошкольникам, прошедшим подготовку по нашей методике, впоследствии проще изучать иностранные языки, у них формируется умение учиться, они легко воспринимают новые знания.

Наши преподаватели, ученики и их родители – равноправные члены дружной команды, которым комфортно и интересно вместе. Преподавание всех предметов – истории, естественных наук, математики, мировой культуры и традиций народов мира, различных видов творчества и прочее – ведется только на английском языке. Преподаватели London Gates – это в первую очередь высококвалифицированные специалисты – математики, историки, лингвисты и искусствоведы, безупречно владеющие английским языком и любящие детей. Они прошли строгий многоступенчатый отбор и серию профессиональных тренингов…

Особое внимание мы уделяем индивидуальному подходу к каждому ученику, постоянно корректируем его персональную программу. Наши преподаватели, ученики и их родители – равноправные члены дружной команды, которым комфортно и интересно вместе. Мы делаем акцент на нестандартных формах подачи материала и организации урока, используя естественный для ребенка интерес к окружающему миру и изначально заложенную мотивацию.

Родители регулярно получают информацию об успеваемости ребенка и имеют возможность влиять на учебный процесс, находясь в постоянном взаимодействии с сотрудниками London Gates. Ученикам старших классов мы помогаем определиться с выбором будущей профессии, сориентироваться в огромном количестве программ, которые предлагают западные университеты. Исходя из этого, мы вместе выбираем предметы для дальнейшего изучения

Atrašanās vieta

Mēs atrodamies Rīgas klusajā centrā. Katras telpas dizains ir veidots līdzīgi kādai no Lielbritānijas universitātēm. Telpas ir aprīkotas ar visām nepieciešamajām tehnoloģijām. Nodarbības notiek pie apaļa galda, jo augstu vērtējam pasniedzēju un audzēkņu savstarpēju draudzību, sapratni, uzticību un vienlīdzības atmosfēru. Īpaša uzmanība tiek veltīta, lai audzēkņi savas akadēmiskās, radošās un uz personības attīstību vērstās īpašības pilnveidotu komfortablā vidē.

Uzziniet vairāk

MŪSU PRINCIPI

Vienojošs pamatprincips, balstoties uz kuru tiek veidotas visas Longon Gates programmas, ir valodas apguve darbojoties tajā

JŪLIJA DESJATŅIKOVA

Praktizējošs psihologs, biznesa konsultants, divu nozīmīgu izglītības projektu vadītājs un London Gates centra dibinātājs

MŪSU PASNIEDZĒJI

Mēs izvēlamies pasniedzējus, balstoties uz vairākiem principiem – profesionalitāti, atbildības izjūtu un ieinteresētību bērnu attīstības procesā

ABSOLVENTI

Mūsu absolventi iestājas labākajās starptautiskajās augstskolās un bez grūtībām studē svešvalodā

EKSPERTU PUBLIKĀCIJAS

Uzziniet par mums vairāk radio un presē! Intervijas no žurnāliem un avīzēm

ATSAUKSMES

Nav nekā labāka par mūsu absolventu un viņu vecāku prieku par sasniegumiem. Iepazīstieties ar viņu viedokli par mūsu pasniedzējiem un viņu pieeju mācībām!

Mācīties London Gates