5 May, 2016
A-LEVELS – KEY TO HIGHER EDUCATION IN THE UK Rīga

A-LEVELS – KEY TO HIGHER EDUCATION IN THE UK

Katru gadu aizvien vairāk skolu absolventu apsver domu turpināt savu izglītību Lielbritānijā. University of Oxford, University of Cambridge, University College London — šie nosaukumi daudziem no viņiem ir pazīstami jau kopš mazotnes, bet pašas augstskolas jau sen ir kļuvušas par kvalitatīvas augstākās izglītības sinonīmu. Arī daudzi vecāki ļoti vēlas nodrošināt saviem bērniem pēc iespējas labāku, uz gadsimtiem senām britu tradīcijām balstītu izglītību, kā arī iespēju kopā ar vienaudžiem attīstīties un pierādīt sevi multikulturālā vidē. Tomēr bieži vien šo mērķu īstenošanai ceļā stājas tādi faktori kā sagatavošanās procesa darbietilpība un augstās izmaksas, kā arī elementārs informācijas trūkums.

Lai nonāktu Lielbritānijas augstākās izglītības sistēmā, ir veiksmīgi jānokārto A-levels eksāmeni. Taču nebūt ne visi interesenti ir informēti, ka sagatavoties šiem eksāmeniem un nokārtot tos var tepat Rīgā — paralēli savai pamatizglītībai. Starptautiskais izglītības centrs London Gates aicina topošo absolventu vecākus 5. maijā tikties ar London Gates ģenerāldirektora vietnieci Mariju Burnašovu. Jau kopš 2010.  gada Marija sadarbojas ar starptautiskajiem centriem, kas piedāvā britu izglītības kvalifikācijas dažādās pasaules valstīs, un ir guvusi lielu sadarbības pieredzi ar Lielbritānijas augstskolām. Viņa pastāstīs par A-levels eksāmenu saturu, to nozīmi britu izglītības sistēmā, par to, kā sagatavoties iestājeksāmeniem Lielbritānijas augstskolās, un atbildēs uz visiem jūs interesējošiem jautājumiem.

Turklāt no 4. līdz 8. maijam ar iepriekšējo pierakstu visi interesenti var saņemt individuālas konsultācijas, kurās Marija detalizēti izskatīs katru konkrēto situāciju un ieteiks labākos risinājumus. Lai pieteiktos individuālai konsultācijai, lūdzam zvanīt pa tālruni +371 25 660 917.

Kas: A-levels programma, iestājeksāmeni Lielbritānijas augstskolās
Kur: Vīlandes ielā 5 
Kad: 5. maijā, plkst. 18:30
Kam paredzēta: 8.–11. kalšu skolēniem un viņu vecākiem
Valoda: krievu (lielas interesentu plūsmas gadījumā, grupai var tikt nodrošināts tulkojums latviešu valodā)