26 November, 2017
Newton Contest Rīga

Newton Contest

Aicinām skolēnus piedalīties Ņūtona turnīrā, kas norisināsies 2017.gada 26.novembrī.

Ņūtona turnīrs ir atklāta starppriekšmetu olimpiāde angļu valodā, ko organizē starptautisks izglītības centrs London Gates Education Group; Rīgā tas notiks jau ceturto reizi.

Turnīrs norisinās divās vecuma grupās – 5.-6.klase un 7.-8.klase. Tās bāzes priekšmeti ir: zinātne, humanitārās zinātnes, angļu valoda un matemātika. Turnīrs norisinās neparastā – interaktīvu nodarbību – formātā. Sacensību gaitā dalībnieki rakstveidā un mutiski parāda savas zināšanas, līdztekus apgūstot jaunas, kas uzreiz tiek izmantotas uzdevumu risināšanā. Tiek vērtētas ne vien dalībnieku zināšanas, bet arī viņu aktivitāte, spēja ātri apgūt jauno, loģiski spriest un argumentēt savu viedokli.

Dalība Turnīrā ir rekomendēta:

– tiem, kuri angļu valodu zina labāk par citiem klasesbiedriem;
– tiem, kam patīk iemācīties kaut ko jaunu;
– tiem, kuri stundās ir aktīvi un ieinteresēti;
– tiem, kas vēlas uzzināt, kā ir mācīties priekšmetu angļu valodā.

Turnīra dalībnieki saņems sertifikātus ar komentāriem un atzīmēm katrā no disciplīnām, bet uzvarētājs – stipendiju studijām London Gates centrā Rīgā.

Lai piedalītos, lūdzu, reģistrēt savu dalību šajā vietnē.

Turnīrs norisinās divos posmos:

I posms — neklātienē (tiešsaistē). Reģistrēties posmam varēs līdz 19.novembrim, plkst. 17:00.
II posms — klātienē. Klātienes posms norisināsies 26.novembrī plkst. 12:00.

Lai piedalītos neklātienes posmā, lūdzam reģistrēties vietnē, kas ir norādīta lejā.

London Gates Education Group ir angļu valodas papildizglītības centrs ar filiālēm Londonā, Parīzē, Rīgā, Maskavā, Sanktpēterburgā un Telavivā. Mēs piedāvājam izglītības programmas bērniem no 3 līdz 18 gadiem. Mūsu centros Jūsu bērni var ne tikai iemācīties brīvi runāt un domāt angļu valodā, bet arī iegūt mācīšanās pieredzi saskaņā ar starptautiskām apmācību programmām, kā arī iegūt Lielbritānijas atestātu A-levels, kas dod iespēju iestāties jebkurā Lielbritānijas un Eiropas augstskolā.

P.S. Ņūtona Turnīrā var piedalīties tikai bērni, kas nemācās London Gates Education Group centrā!