19 January, 2017
PARAUGNODARBĪBAS PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM Rīga

PARAUGNODARBĪBAS PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM

19. janvārī, Rīgā, izglītības centrā London Gates notiks atvērtās, bezmaksas nodarbības, kuru laikā bērni varēs iejusties London Gates atmosfērā.

 

Vecums no 2 līdz 6 gadiem ir ideāls, lai sāktu mācīties otru valodu. Pirmsskolas vecuma bērniem nodarbību laikā tiek radīti optimāli nosacījumi bilingvisma attīstībai – ar rotaļas formāta palīdzību bērni tiek stimulēti runāt un domāt angļu valodā. London Gates ir izstrādājusi individuālu mācību metodiku, kas maigi, bet uzstājīgi ieved bērnu jaunas valodas pasaulē. Vienā no mācību dienām nodarbības notiek pārsvarā dzimtajā valodā, kuru laikā bērni tiek iepazīstināti ar tēmu, bet jau nākamajā mācību dienā citi pasniedzēji to pašu tēmu māca angļu valodā, balstoties uz pamatjēdzieniem un tēliem, kas tika apgūti iepriekšējā mācību dienā.

Šāda pieeja palīdz bērniem adaptēties mācībām. Kad bērns ir apguvis veiksmīgai komunikācijai nepieciešamo vārdu krājumu, notiek pakāpeniska pāreja uz nodarbībām tikai angļu valodā, un jau trešajā mācību gadā visa programma tiek realizēta pilnībā angļu valodā.

Februārī London Gates tiks atvērtas jaunas grupas pirmsskolas vecuma bērniem. Ja Jūs jau iepriekš esat interesējušies par bilingvālo mācību iespēju, aicinām Jūsu bērnus apmeklēt paraugnodarbības, savukārt Jūs nodarbību laikā iepazīties un saņemt atbildes par London Gates mācību metodēm, kā arī uzzināt informāciju par grupām, kas tiks atvērtas februārī.

Priecāsimies Jūs satikt! 

Kas: paraugnodarbības pirmsskolas vecuma bērniem
Kur: izglītības centrā London Gates, Rīgā, Vīlandes ielā 5 – Klusajā centrā
Kad: 19. janvārī, pēc iepriekš saskaņota laika. Nodarbības ilgs apmēram 3 stundas. Vecāki šajā laikā ir brīvi.

Kam: visiem interesentiem 
Valoda: bērna dzimtā valoda (latviešu vai krievu)