FAQ

FAQ

Šajā sadaļā Jūs atradīsiet atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Visi mūsu pasniedzēji ir dzīvojuši vai mācījušies ārzemēs, un tādēļ ir ieguvuši multikulturālu pieredzi. Kritērijs par “apmācību valodu kā dzimto valodu” mums nav primārs, jo šādas personas bieži ir monokultūrālas.

Vidējais grupas lielums ir 12 cilvēki. Pirmsskolas vecuma bērnu grupas parasti ir mazākas, ar viņiem katrā nodarbībā strādā divi pieaugušie – skolotājs un asistents.

Katrai vecuma grupai ir sagatavoti starpposma un gala eksāmeni. Audzēkņi, kas apgūst A-Level programmu, kārto starptautiskos eksāmenus un saņem attiecīgu starptautiski atzītu un Lielbritānijā akreditētu vispārējās izglītības sertifikātu. Turklāt visi absolventi kārto angļu valodas eksāmens IELTS.

Mēs piedāvājam fleksiblu pieeju audzēkņu slodzei un esam gatavi sagatavot grupu un individuālo apmācību kombinācijas, ja audzēknis nevar apmeklēt grupu nodarbības tam noteiktajā laikā vai ja ir nepieciešamas individuālas apmācības. Tāpat tiek piedāvātas papildu apmācības, ja nepieciešams. Taču individuālās nodarbības ir pieejamas tikai tiem audzēkņiem, kas pamatā mācās grupu nodarbībās, un tās nevar būt kā pamata mācību veids. Mēs arī piedāvājam apmācības tiešsaistē, taču apmācības ar “London Gates” pasniedzejiem nav iespējamas ārpus centra.

Ja Jūs domājat tieši mutvārdu angļu valodu, tas ir atkarīgs no diviem faktoriem:

  • Bērna vecums: bērni vecumā līdz 7 gadiem ne vienmēr brīvi pārvalda savu dzimto valodu; viņi šo spēju tikai mācās;
  • – Bērna psiholoģiskais profils. Ja bērns vecumā virs 7 gadiem ir aktīvs un labi apguvis dzimto valodu, sešu mēnešu līdz viena gada laikā viņš/viņa sāks dabiskā veidā runāt angliski.

Jā. Ja bērns ir nav sasniedzis 18 gadu vecumu, viņam/viņai Lielbritānijā būs nepieciešams oficiālais aizbildnis, kas ir standarta procedūra.

Tas ir atkarīgs no bērna akadēmiskās un psiholoģiskās sagatavotības, kā arī vai viņš ir gatavs paātrinātā veidā apgūt programme un ieguldīt papildu pūles. To ms varam noteikt tikai pārrunu laikā un veicot iestāšanās testus.

Visi A-Level apmācības programmes dalībnieki tiek gatavoti šim eksāmenam un kārto to. Tomēr nav iespējams sagatavoties tikai IELTS testam, ja audzēknis nav centra apmeklētājs.

Citu cilvēku klātbūtne klasē maina nodarbības gaitu. Bērni neuzvedas kā ierasts, un skolotājs nespēj strādāt atbilstoši sagatavotajam plānam, tādējādi tiek traucēta grupas darba dinamika. Tapēc mēs neļaujam ielūkoties savās nodarbībās.

Divas reizes gadā piedāvājam apmeklēt centru, kad bērni raksta iestāšanās testus un darbinieki var vecākiem sniegt informāciju par mācību programmām. Tāpat arī mācību gada laikā mēs organizējam dažādus publiskus pasākumus gan pirmsskolas vecuma, gan skolas vecuma bērniem, kurus iespējams apmeklēt un piedalīties reālās nodarbībās ar pasniedzēju piedalīšanos, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus centra administrācijai. Informācija par visiem publiskajiem pasākumiem tiek publicēta mūsu mājas lapā sadaļā “Jaunumi”, kalendārā un oficiālajā fecebook.com profilā.

Nē. Mēs veicam atlases procesu, kas balstīts uz bērna akadēmisko zināšanu, bērna un vecāku psiholoģiskā stāvokļa un kultūras līmeņa analīzi. Mēs tiecamies pēc tā, lai centrā satiktos līdzīgi domājošie. Mums ir būtiski strādāt ar tādiem vecākiem, ar kuriem mums sakrīt vērtības un mērķi, tāpēc vienmēr paturam tiesības nestrādāt ar tiem vecākiem un bērniem, ar kuriem uzskatām to par neiespējamu.

Pārrunu laikā mēs iepazīstamies ar bērnu un viņu/viņas vecākiem, novērtējam bērna akadēmiskās zināšanas, psiholoģisko sagatavotību, kā arī kopā ar vecākiem nosakām bērna apmācības mērķus. Pārrunas ir obligātas neatkarīgi no bērna vecuma un mācību programmas, kuru plānots apgūt.

Pirmsskolas vecuma bērni angļu valodu apgūst šādā veidā: vienu dienu nodarbība notiek dzimtajā valodā, bet otru – angļu valodā, fokusējoties uz tēmām, kas tika apgūtas iepriekšējā reizē. Tas palīdz bērniem apgūt svešvalodu maksimāli ērtā veidā.

Savukārt sākumskolas skonieki (7-9 gadi) uzreiz sāk mācīties angļu valodā. Lai atvieglotu šo procesu, bērniem mācībās palīdz dažādi uzskates materiāli un metodes: interaktīvas prezentācijas, scenāriju izspēle ar audzēkņu dalību u.c.

Protams, daudz labāk ir sākt mācīties valodu iespējami agrākā vecumā, tādējādi izvairoties no sarežģījumiem JUNIOR programmā.

Jūs varat aplūkot stundu sarakstu šeit

IB programma, kas aptver sešus mācību priekšmetus, ir pārāk apjomīga, lai to apgūtu kā papildizglītību, īpaši tik īsā laikā. A-Level ir pieņemamāka kā otra izglītība. Tā dod iespēju, baltoties uz plašu vispārējo izglītību, apgūt vēl padziļināti 3-4 priekšmetus, pietam saņemot starptautisku sertifikātu.

Šie divi testi – Lielbritānijas un Amerikas – ir pilnībā aizvietojami, bet mēs gatavojam audzēkņus tieši Lielbritānijas izglītības sistēmai atbilstošajam IELTS. Vidējais novērtējums, ko sasniedz mūsu absolventi, ir 7,2 balles (kur maksimālais ir 9), kas ir par 10% augstāk nekā vidējais rādītājs citas skolās.

Tas ir individuāli skatāms jautājums. “Nezināt pietiekami labi angļu valodu” var nozīmēt pilnīgi dažādas lietas. To mēs varam noskaidrot tikai iestāšanās pārbaudījumu ietvaros.

MĀCĪTIES LONDON GATES