No 13 līdz 15 gadiem — Prep Course

Programmas mērķis ir skolēnu adaptācija straptautiskā izglītības sistēmā un to prasmju padziļināšana, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi mācītos pēc Eiropas līmeņa izglītības programmām, kā arī kārtotu dažādus testus un pārbaudījumus angļu valodā. Tiem, kas gatavojas turpināt mācības A-levels programmā, Prep course kļūs par veiksmīgas attīstības pamatu.

Kāpēc

Šī programma iemāca izglītoties patstāvīgi, efektīvi un aizraujošā veidā. Skolnieki veic izpēti, plāno un piedalās projektu darbos, diskutē. Īpaša uzmanība tiek veltīta valodas analīzes prasmju izkopšanai.

Otrs programmas uzdevums – dot veiksmīgas komunikācijas pieredzi angļu valodā. Mēs cenšamies, lai mūsu skolēni būtu komunikabli, vispusīgi izglītoti un viegli spētu iejusties savu vienaudžu vidū, gūstot izlītību jebkurā pasaules valstī.

Kāpēc

Izglītības programma

Angļu valoda kā apmācības un saziņas līdzeklis

Visa apmācība un saziņa London Gates centrā pusaudžiem notiek tikai angliski. Valoda kļūst ne tikai par mērķi, bet arī par izglītības apguves līdzekli.

Publiskās uzstāšanās prasmju vingrināšana

Visi studenti piedalās debatēs angļu valodā. Debašu tēmas tiek izvēlētas iepriekš, un dažādas grupas sacenšas runas mākslā.

Eiropas skolu programma

Prep course – tā ir ne tikai attīstoša izglītība, bet arī pilnīgi atšķirīgas mācību pieredzes gūšana. Šajā vecumposmā parastajai programmai tiek pievienota nopietna matemātikas apguve (Maths) un padziļinātas eksaktās zinātnes (Science).

Iespēja iepazīt starptautiskās universitātes

Vecāko grupu skolēniem piedāvājam iepazīšanās braucienus uz ārvalstu universitātēm, kuru laikā var klātienē iepazīties ar studentu dzīvi un zinātniski pētnieciskajām laboratorijām pasaules lielākajās universitātēs.

Grupas

Nodarbības notiek divas reizes nedēļā, katru reizi pa divām vai trim nodarbībām (45 min. katra).

 

Uzņemšana grupās notiek visa gada garumā, un izvietojums grupās atkarīgs no brīvo vietu skaita un skolēna angļu valodas zināšanām.

Priekšmeti

LANGUAGE (ANGĻU VALODA)

Intensīvais angļu valodas kurss: audzēkņa vārdu krājuma, gramatikas zināšanu, rakstības, runas, lasīšanas un klausīšanas izpratnes paplašināšana. Nodarbības 2 reizes nedēļā pa 2 akadēmiskajām stundām.

MATH (MATEMĀTIKA)

Mācoties matemātiku angļu valodā, audzēkņi padziļināti iepazīst specializēto terminoloģiju, nostiprinot vispārējās izglītības skolā apgūtās zināšanas un paplašinot tās ar elementiem, ko piedāvā Lielbritānijas skolu mācību programma, bet nepiedāvā skolas Latvijā. Nodarbības 1 reizi nedēļā pa 1 akadēmiskajai stundai.

SCIENCE (EKSAKTĀS ZINĀTNES)

Programmas veidotāji ir mūsu speciālisti – Lielbritānijas universitāšu profesori. Programma sastāv no vairākiem mācību priekšmetiem: ģeogrāfijas, ekonomikas, fizikas, bioloģijas, ķīmijas, socioloģijas un psiholoģijas. Šis kurss skolēniem ļauj iepazīt dabas zinātņu pamatterminoloģiju un ļauj tajās pārbaudīt savas prasmes. Nodarbības vada A-Level pasniedzēji. Nodarbības 1 reizi nedēļā pa 1 akadēmiskajai stundai.

HUMANITIES (HUMANITĀRĀS ZINĀTNES)

Dažādu humanitāro zinātņu moduļi: vēsture, literatūra, sociālās zinības, politoloģija, psiholoģija, filosofija. Kursi tiek veidoti saskaņā ar Lielbritānijas programmu – A level. Analīzes un tekstu rakstīšanas prasmju attīstība, viedokļu salīdzināšana, spēja atšķirt faktus no uzskatiem, kultūras likumsakarību izpratne. Vienu reizi nedēļa viena akadēmiskā stunda.

DRAMA (TEĀTRA MĀKSLA)

Publiskā uzstāšanās, emocionālā intelekta (ķermeņa un emociju kontrole), sociālā intelekta (mijiedarbība grupās) prasmju attīstība. Viss, kas lielākoties nosaka veiksmi pieauguša cilvēka dzīvē, neatkarīgi no izvēlētās profesijas.

Mācīties London Gates

Notikumi

P.
O.
T.
C.
P.
S.
Sv.
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
Prep Light
16:00
Prep course
Prep course
Prep Light
17:00
Prep course
Prep course
Prep Light
18:00
Prep course
Prep course
19:00
20:00
21:00

Kad:

Piecas dažādas nodarbības, katra pa 45 minūtēm, notiek divas reizes nedēļā – otrdienu un ceturtdienu pēcpusdienās, vai vienu reizi nedēļā – sestdienās, no plkst. 14:30 līdz 18:35.

Kur:

Elizabetes iela, 65

Maksa:

EUR 360 par pilnu programmu četrām nedēļām.